Hebrew Home

Hebreeiskt perspektiv handlar om att se Jeshua/Jesus tydligare, att tränga djupare med rötterna i sin tro på Messias.

Vår bön är att få vara ett sammanhang som kan liknas vid en frodig och välskött trädgård. Planterad i jordmån som är full av näring och intill Andens flöde av levande vatten. Att var och en genom Guds nåd får vara en del av en trädgård som bär sådan frukt som hör himmelriket till (Galaterbrevet 5:22-23).

I all ödmjukhet inser vi att vi tidigare varit blinda för Guds Ords sabbat och högtider. Vi vill vandra den väg Gud visar oss i Sitt profetiska Ord och bekräftar med sin Ande. Det finns en längtan hos oss efter att upptäcka mer välsignelse och glädje genom att i tro lyssna och hörsamma Skaparens anvisningar för Sina högtider vilka berikar livet och relationen till vår Frälsare.

Hebrew Home’s vision fortsätter att vara: Hela Ordet, hela Sanningen för hela livet. En vandring tillsammans i helig och härlig relation med Gud och varandra. En gemenskap som präglas av vördnad för Gud och respekt för varandra.

/ Stefan & Åsa

Print Friendly, PDF & Email