Hebrew Home

 

 

Välkommen till Bibelskolan som

startar den 1/9 2017

Vi vill du växer i den kallelse du har för ditt liv, du kommer

att lära dig i ordet – om ditt arv och dina rättigheter, om

dina andliga vapen och din verkliga identitet. vem du är i

smörjelsen och vilken makt du har med Gud. I oktober

undervisar vi om Guds rikets ekonomi och hur du bygger

din ekonomi med kunskap och på biblisk grund. I november

undervisar om att bygga en tjänst i Gudsrike och går igenom

tjänsteplanering, hur du kommunicerar, nätverkar och

samarbetar. I December undervisar vi om marknadsföring

och media. Vår terminens program släpps senare i höst.

Månads avgiften är 2000 kr och material köps efter behov.

 

Skicka förfrågan om ansökan till info@hebrewhome.se

 

 

 

 

Bible Studies kopia

Foundation of our Faith

 • We believe in one God, as he has revealed himself in the Scriptures. “Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is One.” (Deuteronomy 6:4)
 • We believe that Yeshua is the Son of God, the Messiah, the Eternal One in whom all the fullness of deity dwells in bodily form, and who is the Word who became flesh and dwelt among us, and whose glory we beheld, the glory of the uniquely begotten Son of God, full of grace and truth. (John 1:1–14; Colossians 2:9)
 • We believe that the Spirit of God comforts, teaches, leads, indwells and empowers all whom God regenerates. (Acts 9:31; 1 John 2:27; John 16:13; 1 Corinthians 3:16; 2 Timothy 1:7)
 • We believe that the Bible, both the Tanakh (Old Testament) and the Apostolic Scriptures (New Testament), are the only inspired, infallible, and authoritative Word of God. (2 Timothy 3:16–17)
 • We believe that all have sinned and have fallen short of the glory of God. (Romans 3:23)
 • We believe Yeshua’s death and resurrection accomplished the atonement for all who place their faith in him. Whoever trusts in God, in his work alone, is made a new creation in Yeshua, indwelt by the Spirit of God, and is transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of his own Son. (Ephesians 2:8–9, Romans 5, 6)
 • We believe in justification by faith through the grace of God alone, and not by human efforts. One may not earn, merit or keep this eternal salvation by his own efforts. A new creation is the work of God alone. (Ephesians 2:8–10; Romans 8:29–39)
 • We believe in the spiritual unity and equality of all believers in Yeshua the Messiah. (Ephesians 2:11–22)
 • We believe in the continuity of God’s covenants with the Jewish people, the physical people of Israel (Jeremiah 31:35–36 and parallel passages). Part of the fulfillment of these covenants is the physical return of the Jewish people to their Promised Land. (Deuteronomy 30)
 • We believe that all non-Jewish people who trust in Yeshua are grafted into Israel. While this does not make them Jewish, they are full and equal participants in the covenants of promise. (Ephesians 2:12; Romans 11:11–24; Jeremiah 31:33)
 • We believe that the Torah is a revelation of the righteousness of God and a description (along with the rest of Scripture) of the lifestyle of the redeemed community. (Matthew 5:17–19; 2 Timothy 3:16–17)
 • We believe in the literal, physical return of Messiah to rule and reign upon the throne of David in Jerusalem. We hold to a premillennial view of his return. (Zechariah 14; Revelation 19–20)

 

Print Friendly, PDF & Email